Kim loại nào nhẹ nhất?

A.

Li.

B.

Be.

C.

Al.

D.

Os.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Li.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...