Kim loại Fe phản ứng với dung dịch X (loãng, dư), tạo muối Fe(III). Chất X là         

A.

A: HNO3.

B.

B: H2SO4.

C.

C: HCl.        

D.

D: CuSO4

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

đáp án đúng là A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...