Kim loại dùng làm catod của một tế bào quang điện có công thoát electron 2,27 eV. Giới hạn quang điện λ0 của kim loại này:

A.

423 nm.

B.

625 nm.

C.

812 nm.

D.

547 nm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

img1   

 

Vậy đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...