Kim loại Cu không tan trong dung dịch         

A.

A: H2SO4 đặc nóng.

B.

B: HNO3 đặc nóng

C.

C: HNO3 loãng.

D.

D: H2SO4 loãng.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

đáp án đúng là D

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...