Kim loại có tính khử mạnh nhất trong kim loại kiềm là:

A.

Cs.

B.

Li.

C.

K.

D.

Na.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Cs.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 6 Kim Loại Kiềm, Kiềm Thổ, Nhôm - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...