Kim loại có tính dẻo là vì:

A.

Số electron ngoài cùng trong nguyên tử ít.

B.

Điện tích hạt nhân và bán kính nguyên tử bé.

C.

Có cấu trúc mạng tinh thể.

D.

Trong mạng tinh thể kim loại có các electron tự do.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...