Kim loại có giới hạn quang điện ${{\lambda }_{0}}=0,3\,\,\mu m$. Công thoát electron khỏi kim loại đó là

A. $0,{{6625.10}^{-19}}\,\,J$
B. $6,{{625.10}^{-19}}\,\,J$
C. $13,{{25.10}^{-19}}\,\,J$
D. $1,{{325.10}^{-19}}\,\,J$
Đáp án và lời giải
Đáp án:B

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...