Kiên Giang và Đồng Tháp là hai tỉnh ở Đồng bằng sông Cửu Long tập trung nhiều nhất loại rừng nào?

A.

Rừng tràm.

B.

Rừng ngập mặn.

C.

Rừng tre nứa.

D.

Rừng thông.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Rừng tràm.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...