Kĩ thuật di truyền là kĩ thuật thao tác trên (A), và dựa vào những hiểu biết về cấu trúc hóa học của (B) và (C). (A), (B), (C) lần lượt là:

A.

ADN; virut và vi khuẩn.

B.

Vật liệu di truyền; ADN và di truyền vi sinh vật.

C.

Vật liệu di truyền; axit nuclêic và di truyền vi sinh vật.

D.

Vật liệu di truyền; prôtêin và vi sinh vật.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Vật liệu di truyền; axit nuclêic và di truyền vi sinh vật.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 4 40 phút có lời giải - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...