Kĩ sư Brao gặp khó khăn gì khi nhận nhiệm vụ?

A.

Không thể xây được trụ cầu

B.

Dòng sông quá rộng và sâu

C.

Không đủ vật liệu để xây trụ cầu

D.

Dòng sông hẹp và đáy nông

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...