Kỉ niệm ngày thành lập quân đội nhân dân Việt Nam là:

A.

Ngày 22/12/1944

B.

Ngày 15/5/1945

C.

Ngày 19/5/1945

D.

Ngày 12/3/1945

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Ngày 22/12/1944

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1930 Đến Năm 1945 60 phút - đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...