Kỉ nào sau đây không thuộc đại Cổ sinh?

A.

Than đá.

B.

Tam điệp.

C.

Ôcđôvi.

D.

Cambri.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tam điệp.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 tiến hóa chương 2 40 phút có lời giải - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...