Kí hiệu nào dưới đây ghi trên mặt dụng cụ đo KHÔNG tương ứng với dụng cụ đo hiệu điện thế?

A.

Chữ mV.

B.

Chữ V.

C.

Chữ KV.

D.

Chữ A.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:Trên mặt dụng cụ có kí hiệu chữ A là kí hiệu của dụng cụ đo cường độ dòng điện.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...