Kí hiệu img1là hai nghiệm phức của phương trình img2 Gọi M,N là các điểm biểu diễn của các số phức img3 Tính img4với O là gốc toạ độ.         

A.

img1 

B.

img1 

C.

img1 

D.

img1 

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Phân tích: Có img1   Vậy đáp án đúng là D.  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...