Khung dây như hình vẽ, mỗi đoạn có điện trở 1Ω                  

Điện trở RAC

        

A.

Ω.

B.

1,5Ω.

C.

Ω.

D.

1Ω.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...