Khung dây như hình vẽ, mỗi đoạn có điện trở 1Ω                  

Điện trở RAC

        

A.

Ω.

B.

1,5Ω.

C.

Ω.

D.

1Ω.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

1,5Ω.

Do tính đối xứng nên ta tách điểm O như hình vẽ        

Dễ thấy RABC = RADC = 3Ω

Do đó RAC = Ω.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 11 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Dòng điện không đổi - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...