Khung dao động gồm có cuộn dây L = 2 (mH) và một tụ phẳng. Khoảng cách giữa hai bản tụ là d = 1 (cm), diện tích của các bản tụ là S = 800 (cm2), chất cách điện giữa hai bản tụ có ε = 11. Khung sẽ cộng hưởng với sóng điện từ có bước sóng bằng:

A.

λ = 250 m.

B.

λ = 2000 m.

C.

λ = 235 m.

D.

λ = 2350 m.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

λ = 2350 m.

Điện dung tụ phẳng:

Khi cộng hưởng f = f0.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...