Khung dao động gồm có cuộn dây L = 2 (mH) và một tụ phẳng. Khoảng cách giữa hai bản tụ là d = 1 (cm), diện tích của các bản tụ là S = 800 (cm2), chất cách điện giữa hai bản tụ có ε = 11. Khung sẽ cộng hưởng với sóng điện từ có bước sóng bằng:

A.

λ = 250 m.

B.

λ = 2000 m.

C.

λ = 235 m.

D.

λ = 2350 m.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...