Khu vực nhỏ của Đông Nam Á nằm ngoài vùng nội chí tuyến là

A.

phía Bắc của Mi-an-ma.

B.

phía cực bắc của Việt Nam.

C.

các đảo ở phía Nam của In-đô-nê-xi-a.

D.

các đảo ở phía Nam của Phi-lip-pin.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Phía Bắc của Mi-an-ma.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...