Khu vực ngoài nhà nước gồm:

A.

Địa phương, tư nhân.

B.

Tư nhân, cá thể, tập thể.

C.

Địa phương, tư nhân, cá thể.

D.

Nước ngoài, cá thể, địa phương.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Tư nhân, cá thể, tập thể.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...