Khu vực có thềm lục địa bị thu hẹp nhất ở nước ta thuộc vùng?

A.

Nam Trung Bộ.

B.

Vịnh Bắc Bộ.

C.

Vịnh Thái Lan.

D.

Bắc Trung Bộ.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...