Khử hoàn toàn 4g hỗn hợp CuO và PbO bằng khí CO ở nhiệt độ cao. Khí sinh ra sau phản ứng được dẫn vào bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 10g kết tủa. Khối lượng hỗn hợp Cu và Pb thu được là:

A.

2,3g

B.

2,4g

C.

3,2g

D.

2,5g

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

nCO2=nCO=0,1 mol, bo toàn khi lưng ta có: 4+0,1.28=mhh+0,1.44, mhh=2,4(g)

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...