Khử hoàn toàn 23,2 gam hỗn hợp FeO, Fe2O3 bằng H2 thu được 7,2 gam H2O. Phần trăm FeO và Fe2O theo khối lượng của mỗi oxit trong hỗn hợp là:

A.

35,16% ; 64,84%.

B.

31,03%; 68,97%.

C.

41,24%; 58,76%.

D.

50,0%; 50,0%.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

31,03%; 68,97%.

Đặt số mol FeO = x; số mol Fe2O3 = y  72x + 160y = 23,2g.

n[O]trong oxit = số mol H2O = x + 3y = 0,4 mol  x = y = 0,1 mol.

 %mFeO = 31,03%.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 7 Sắt Và Một Số Kim Loại Quan Trọng - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...