Khối SEATO là liên minh chính trị quân sự do nước nào cầm đầu?

A.

Anh

B.

Mĩ 

C.

Liên Xô 

D.

Đức

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Mĩ 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...