Khởi nghĩa Lam Sơn kéo dài trong khoảng thời gian từ

A.

năm 1418 - 1428

B.

năm 1417 - 1427

C.

năm 1418 - 1427

D.

năm 1417 - 1428 

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

năm 1417 - 1427

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...