Khởi nghĩa Lam Sơn kéo dài trong khoảng thời gian từ

A.

năm 1418 - 1428

B.

năm 1417 - 1427

C.

năm 1418 - 1427

D.

năm 1417 - 1428 

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...