Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội thắng lợi khi nào?

A.

Tối 19 - 8 - 1945.

B.

Sáng 19 - 8 - 1945.

C.

Ngày 18 - 8 - 1945

D.

Ngày 23 - 8 - 1945

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Tối 19 - 8 - 1945.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...