Khởi nghĩa giành chính quyền ở Hà Nội thắng lợi khi nào?

A.

Tối 19 - 8 - 1945.

B.

Sáng 19 - 8 - 1945.

C.

Ngày 18 - 8 - 1945

D.

Ngày 23 - 8 - 1945

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...