Khối lượng số A và nguyên tử số Z trong phản ứng hạt nhân X (n,α)Y thay đổi như thế nào? Chọn đáp án đúng:

A.

A → A – 3, Z → Z – 2.

B.

A → A – 2, Z → Z – 3.

C.

A → A – 3, Z→ Z – 3.

D.

A → A – 2, Z → Z – 2.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

A → A – 3, Z → Z – 2.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 7 Hạt nhân nguyên tử - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...