Khối lượng saccarozơ cần để pha 500 ml dung dịch 1M là:

A.

85,5g

B.

342g

C.

171g

D.

684g

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

171g

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 2 cacbohiđrat - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...