Khối lượng riêng của kim loại nhẹ:

A.

< 0,5 (g/cm3).

B.

< 5 (g/cm3).

C.

> 5 (g/cm3).

D.

> 50 (g/cm3).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

< 5 (g/cm3).

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...