Khối lượng riêng của kim loại nhẹ:

A.

< 0,5 (g/cm3).

B.

< 5 (g/cm3).

C.

> 5 (g/cm3).

D.

> 50 (g/cm3).

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

< 5 (g/cm3).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 5 đại cương về kim loại - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...