** Khối lượng phân tử của một phân tử prôtêin hoàn chỉnh cấu trúc bậc 1 là 21780 đvC và khối lượng trung bình 1 axit amin là 110 đvC. Chiều dài và phân tử lượng của gen tổng hợp nên phân tử prôtêin trên là

A.

4080 và 36.104 đvC.

B.

3060 và 36.103 đvC.

C.

2040 và 36.104 đvC.

D.

3060 và 36.104 đvC.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...