** Khối lượng phân tử của một phân tử prôtêin hoàn chỉnh cấu trúc bậc 1 là 21780 đvC và khối lượng trung bình 1 axit amin là 110 đvC. Chiều dài và phân tử lượng của gen tổng hợp nên phân tử prôtêin trên là

A.

4080 và 36.104 đvC.

B.

3060 và 36.103 đvC.

C.

2040 và 36.104 đvC.

D.

3060 và 36.104 đvC.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

2040 và 36.104 đvC.

Số axit amin của phân tử prôtêin là:  = 198 (axit amin).

Số lượng ribônuclêôtit của phân tử mARN là: (198 + 2).3 = 600 (nu)

 Số lượng nuclêôlit của 1 mạch đơn của gen là 600.

 Chiều dài của gen là: L = 600 . 3,4 = 2040

=>Phân tử lượng của gen đó là: 600 . 2 . 300 đvC = 36.104đvC.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 1 - có lời giải - 40 phút - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...