Khối lượng K2Cr2O7 đã phản ứng khi chuẩn độ dung dịch chứa 15,2 g FeSO4 (có H2SO4 loãng làm môi trường) là:

A.

4,5 g.

B.

4,9 g.

C.

9,8 g.

D.

14,7 g.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

4,9 g.

nFeSO4= 15,5:152 = 0,1 mol

K2C2O7 + 6FeSO4 +7 H2SO4 → Cr2(SO4)3 + 3Fe2(SO4)3 + k2SO4 +7H2O
0,016          0,1                                                                                              mol

vậy khối lượng K2C2O7 đã phản ứng là 0,016x302=4,832 g  (≈4,9 g)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 20 phút - Đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...