Khối lượng của 10 bó rau như nhau là 3,22 ki-lô-gam. Hỏi 4 bó rau như thế nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

A.

1,288kg

B.

1,298kg

C.

1,28kg

D.

1,29 ki-lô-gam

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:Mỗi bó rau nặng số ki-lô-gam là: 3,22: 10 = 0,322 (kg) 4 bó rau nặng số ki-lô-gam là: $0,322 \times 4 = 1,288\,(kg)$ Đáp số: 1,288kg.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...