Khoanh tròn vào thông tin đúng nhất về tác giả bài thơ Đêm nay Bác không ngủ :

A.

Minh Huệ, tên khai sinh là Nguyễn Đức Thái, sinh năm 1927.

B.

Minh Huệ, tên khai sinh là Nguyễn Văn Thái, sinh năm 1927.

C.

Minh Huệ, tên khai sinh là Nguyễn Đức Thái, sinh năm 1928.

D.

Minh Huệ, tên khai sinh là Nguyễn Văn Thái, sinh năm 1929.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...