Khoảng cách giữa hai tâm của hai quả cầu bằng 5m và khối lượng mỗi quả cầu bằng 5kg. Hai quả cầu tác dụng lẫn nhau bằng một lực hấp dẫn

A.

6,672.10-11 N.

B.

6,672.10-11 Nm2/kg2.

C.

9,81.5N.

D.

9,81 N.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

6,672.10-11 N.

Theo công thức của lực hấp dẫn 

Với m1 = m2 = 5 kg và r = 5 m  F = 6,672.10-11 N.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm động lực học chất điểm vật lý 10 có lời giải - đề số 6

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...