Khoảng cách giữa hai bụng sóng nước trên mặt hồ bằng 9 m. Sóng lan truyền với vận tốc bằng bao nhiêu, nếu trong thời gian 1 phút sóng đập vào bờ 6 lần? Chọn đáp án đúng:

A.

v = 0,9 m/s.

B.

v = m/s. 

C.

v = m/s.

D.

v = 0,54 m/s.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

v = 0,9 m/s.

v = λƒ = 9. = 0,9 (m/s)

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...