Khó khăn nào của nước ta sau Cách mạng tháng Tám do chế độ cũ để lại?

A.

Đói, dốt.

B.

Bọn phản cách mạng chống phá.

C.

Quân Pháp trở lại xâm lược

D.

Dốt.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

Đói, dốt.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm Sử 12 Việt Nam Từ Năm 1945 Đến Năm 1954 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...