Khó khăn lớn nhất của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa sau Cách mạng tháng Tám là gì?                      

A.

 Ngân quỹ nhà nước trống rỗng.  

B.

Nạn đói ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống nhân dân.         

C.

Hơn 90% dân số không biết chữ.  

D.

Quân đội các nước Đồng minh kéo vào nước ta.  

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

Đáp án đúng là D!  

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...