Khi xuất hiện hiện tượng cộng hưởng thì biên độ của dao động cưỡng bức:

A.

Đạt giá trị cực đại.

B.

Đạt giá trị cực tiểu.

C.

Giảm đột ngột đến giá trị 0.

D.

Không thay đổi.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 1 Dao Động Cơ Học - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...