Khi xảy ra hiện tượng giao thoa sóng nước với hai nguồn kết hợp S1 và S2, những điểm nằm trên đường trung trực sẽ:

A.

Dao động với biên độ bé nhất.

B.

Dao động với biên độ có giá trị trung bình.

C.

Dao động với biên độ lớn nhất.

D.

Đứng yên, không dao động.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Dao động với biên độ lớn nhất.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 2 Sóng cơ và sóng âm - Đề số 5

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...