Khi trùng ngưng 65,5 gam axit ε-aminocaproic với hiệu suất 80%, người ta thu được m gam polime và 7,2 gam nước. Giá trị m là:

A.

45,2.

B.

50,5.

C.

58,3.

D.

72,7.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

45,2.

nH2N-[CH2]5-COOH   + nH2O

Áp dụng định luật bảo toàn khối lượng : mε-aminocaproic =  + mpolime

 mpolime = 65,5. − 7,2 = 45,2 (gam).

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm sinh học 12 di truyền học chương 2 - có lời giải chi tiết - đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...