Khi trong một sinh cảnh cùng tồn tại nhiều loài gần nhau về nguồn gốc và có chung nguồn sống thì sự cạnh tranh giữa các loài sẽ:

A.

làm tăng thêm nguồn sống trong sinh cảnh.

B.

làm chúng có xu hướng phân li ổ sinh thái.

C.

làm gia tăng số lượng cá thể của mỗi loài.

D.

làm cho các loài trên đều bị tiêu diệt.

Đáp án và lời giải
Đáp án:A
Lời giải:

làm tăng thêm nguồn sống trong sinh cảnh.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương Quần Xã Sinh Vật 20 phút có lời giải - Đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...