Khi trong đoạn mạch có một cuộn cảm với độ tự cảm L và điện trỏ thuần R, ta sẽ coi nó như một mạch gồm:

A.

Cuộn cảm L mắc song song với điện trở thuần R.

B.

Cuộn cảm L mắc nối tiếp với điện trở thuần R.

C.

Cuộn cảm L và có thể bỏ qua điện trở thuần R.

D.

Điện trở thuần R và có thể bỏ qua cuộn cảm L.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Cuộn cảm L mắc nối tiếp với điện trở thuần R.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...