Khi trong đoạn mạch có một cuộn cảm với độ tự cảm L và điện trỏ thuần R, ta sẽ coi nó như một mạch gồm:

A.

Cuộn cảm L mắc song song với điện trở thuần R.

B.

Cuộn cảm L mắc nối tiếp với điện trở thuần R.

C.

Cuộn cảm L và có thể bỏ qua điện trở thuần R.

D.

Điện trở thuần R và có thể bỏ qua cuộn cảm L.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

Cuộn cảm L mắc nối tiếp với điện trở thuần R.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Vật Lý lớp 12 - Đề kiểm tra trắc nghiệm 30 phút Chương 3 Dòng điện xoay chiều - Đề số 4

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...