Khi trên vòng benzen có sẵn nhóm thế –X, thì nhóm thứ hai sẽ ưu tiên thế vào vị trí m - . Vậy –X là những nhóm thế nào ?

A.

CnH2n+1, OH, NH2.

B.

OCH3, NH2, NO2

C.

CH3, NH2, COOH

D.

 NO2, COOH, SO3H.

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

 NO2, COOH, SO3H.

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...