Khi trên vòng benzen có sẵn nhóm thế –X, thì nhóm thứ hai sẽ ưu tiên thế vào vị trí m - . Vậy –X là những nhóm thế nào ?

A.

CnH2n+1, OH, NH2.

B.

OCH3, NH2, NO2

C.

CH3, NH2, COOH

D.

 NO2, COOH, SO3H.

Xem đáp án và lời giải

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...