Khi trai con mới nở chúng thường bám vào mang cá nhờ đó chúng mang trai đi xa và lấy được thức ăn. Đó là hiện tượng:

A.

sống cộng sinh giữa trai và cá.

B.

trai được lợi, còn cá không có lợi cũng chẳng có hại.

C.

trai nửa kí sính trên cá, ảnh hưởng tới sự kiếm thức ăn của cá.

D.

trai lấy thức ăn từ cá ảnh hưởng tới cá làm cá chậm lớn.

Đáp án và lời giải
Đáp án:B
Lời giải:

trai được lợi, còn cá không có lợi cũng chẳng có hại.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Trắc nghiệm sinh học 12 sinh thái học chương Quần Xã Sinh Vật 20 phút có lời giải - Đề số 11

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...