Khi tiến hành trùng hợp 540 gam buta-1,3-đien thu được hỗn hợp X. Lấy 1/100 hỗn hợp X cho tác dụng với dung dịch brom thì thấy có 20 gam brom phản ứng. Hiệu suất phản ứng trùng hợp là:

A.

75%.

B.

80%.

C.

85%.

D.

90%.

Xem đáp án và lời giải

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 4 Polime Và Vật Liệu Polime - hóa học 12 có lời giải - 60 phút - Đề số 2

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...