Khi tiến hành thí nghiệm cần lắc nhẹ ống nghiệm, nên tiến hành theo cách nào sau đây?

A.

Bịt miệng ống nghiệm và lắc theo chiều ống nghiệm.

B.

Lắc xoay vòng ống nghiệm.

C.

Cầm phần trên miệng ống nghiệm và gõ nhẹ vào lòng bàn tay.

D.

Dùng máy li tâm.

Đáp án và lời giải
Đáp án:C
Lời giải:

Cầm phần trên miệng ống nghiệm và gõ nhẹ vào lòng bàn tay.

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm Chương 8 Phân Biệt Một Số Chất Vô Cơ - hóa học 12 có lời giải - 40 phút - Đề số 1

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...