Khi thuyết trình, tranh luận, để tăng sức thuyết phục và đảm bảo phép lịch sự, người nói cần chú ý những điều gì ? Em hãy chọn phương án trả lời đúng.
1.Thái độ ôn tồn, vui vẻ, không nên nóng nảy
2. Lời nói vừa đủ nghe
3. Bảo vệ ý kiến của mình đến cùng, luôn cho ý kiến của mình là đúng
4. Tôn trọng người đối thoại, biết lắng nghe ý kiến của người khác

A.

1, 2, 4

B.

1, 2, 3

C.

2, 3, 4

D.

1, 2, 3, 4

Đáp án và lời giải
Đáp án:A

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...