Khi thủy phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo vá

A.

phenol

B.

ancol đơn chức

C.

este đơn chức

D.

glixerol

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

lý thuyết este 

Bạn có muốn?

Xem thêm các đề thi trắc nghiệm khác

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...