Khi thủy phân chất béo trong môi trường kiềm thì thu được muối của axit béo vá

A.

phenol

B.

ancol đơn chức

C.

este đơn chức

D.

glixerol

Đáp án và lời giải
Đáp án:D
Lời giải:

lý thuyết este 

Câu hỏi thuộc đề thi sau. Bạn có muốn thi thử?

Bài tập trắc nghiệm chương 1: Este - Lipit - hóa học 12 có lời giải chi tiết - Đề số 3

Chia sẻ

Một số câu hỏi khác cùng bài thi.

Một số câu hỏi khác có thể bạn quan tâm.

Loading...